Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

Enkelte ganger kan det være enklere å galvanisere enn å lakkere.

Se prinsippskisse nederst i artikkelen.
Hvis du har en liten kanne med ferdig elektrolytt stående, kan det dessuten også være mye hurtigere å galvanisere en liten del, enn å lakkere og vente på tørking.  

Dette er ingen heksekunst som krever alkymist kunnskaper eller spesielle preparater. Det meste finner du i garasjen og kjøkkenskapet, Eventuelt ved et lite besøk på nærmeste kolonial og Biltema.
Mange har liggende en gammel påhengsmotor anode som vil fungere fint. Alternativ kan små anoder kjøpes på biltema for ca Kr 20 pr stk.

BRUK GUMMIHANSKER! Bland sodakrystallene og sukkeret ut i litt lunkent vann med en dash eddik. Denne blandingen (Elektrolytten) har kun som funksjon å være strømførende vann mellom den positive anoden det som  skal motta sinken (Katoden). Det oppgitte blandingsforholdet er på ingen måte fast. Eksperimenter gjerne. Ved svakere blanding og svakere strøm trenger galvaniseringen lenger tid.

OBS at ledningene ikke bør være for tynne hvis blandingen er sterk. Det er ofte en fordel å bruke et batteri istedenfor en lader. Elektroniske ladere vil ikke alltid virke.

Elektrolyttblandingen kan brukes opp igjen mange ganger.
Ha gjerne en plastdunk klar til å oppbevare elektrolytten til neste gang.
Du kan faktisk bruke denne elektrolytten også til å fjerne rust. Se tidligere artikkel.

Gjenstanden som skal galvaniseres må være helt ren og fri for fett. Slip og puss til overflaten blir så bra som du ønsker den skal bli. Gjør deretter reint med rensemiddel og sterkt såpevann for å fjerne alt fett.

Du trenger i prinsippet bare 1 sinkanode, men for jevn fordeling lønner det seg å fordele strømmen av sinkioner fra flere punkt i elektrolytt karet.

Det som skal galvaniseres henges opp i en strømførende streng eller hvis mange smådeler i en metallkurv/rist eller lignende.

Sink anoden vil begynne å bruse straks du setter den ned i blandingen, så du kan gjerne vente til du har alt klart før du heller elektrolytten i karet. Straks du setter på strømmen vil brusingen gå over til koking og prosessen er i gang.

Allerede etter få minutter vil du se at gjenstandene begynner å få et sinkbelegg og du bestemmer selv hvor tykt lag du vil ha. Ofte kan prosessessen være ferdig på 5 minutt. M.a.o. langt hurtigere enn lakkering hvis du skal vente på tørking. Nå vil gjenstanden dessuten være langt mer tålig for eksempel bremsevæske og annet korrosivt miljø.

LYKKE TIL.

 

 

Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.