Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

STYRESAKER -

På medlemsmøtet 31.august orienterte formann Irene om saker under behandling i styret, oppsummert nedenfor i  stikkords form.

• Neste Styremøte torsdag 7/9.

• Standa treff til helgen. Bli med.

• Taket på Hjulhuset lekker - det har vært synfaring og er innhentet tilbud og avtalt med taktekker som vil   legge nytt tak på deler slik vi får tett tak. Skal utføres i disse dager.

• En gruppe i SAK har søkt om å få arr. Vognmannen 2019. Vil ikke berøre arr komiteen. Men medlemmer som ønsker å være med er velkommen til det hvis vi får arr. av arr Transporthistorisk forening.

• Styret jobber med en ny mer i tiden "plattform" opp mot Hjemmesiden vår - invitasjon til arr etc. Blir opplæring styret 7/9 - så vil tillitsvalgte bli invitert til informasjon og opplæring. 

• Bil og Motor show 9-11. Sept. i Sparebanken Arena. SAK egen stand. Arr. Komiteen har langt en god plan. Oppfordrer alke til å ta en tur på messe.

• Tur til Tyskland 2018. Begynt å bli en del påmeldte. Se web siden for mer info.

• Dragsundet / Vegvesenet er dialog men en erfarer at det ikke er en hurtigarbeidende komité i Molde.

• Drivstoff Etanol. Ønsker innspill på foredragsholdere på temaet. Nå blir det mindre og mindre sjanse for å få fatt i drivstoff uten Etanol.

Redaktøren tillater seg å bruke sitt privilegium til å kommentere om en sak som styret også bør vurdere:
Dette medlemsmøtet med Odd Bertil Yksnøy som foredragsholder hadde rekordoppmøte med 50 deltakere.
Mange hadde dårlig sitteplass og det vanskelig med kaffe og servering, som for øvrig var lite forberedt.
Dette viser tydelig at møtelokalet er for lite og at vi må gjøre noe med dette.
I mellomtiden bør kanskje arrangementskomiteen ved store innrykke være forberedt på å hurtig flytte hele møtet ut i hallen. Det kan være like trivelig hvis der er varmt nok og er hurtig gjort med mange hjelpere.
En slik løsning bør imidlertid planlegges og tilrettelegges i god tid også m.h.t. uttak/feste for PC/prosjektor/lerret samt avgrensningsforheng eller lignende mot skitne områder.
Kanskje det også kan være lurt å flytte kaffemaskinen ut i hallen uansett på møtekvelder.
Red. SverreB

Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.