Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

I forbindelse med oppdatering av artikkelen om vår Bedford buss fant jeg litt motstridende informasjon om hvor mange HK motoren hadde, men fikk vite at det ble satt inn en ny motor i 2009 fra en Bedford lastebil, og denne skulle være sterkere enn den opprinnelige.
I vognkortet er ikke HK oppgitt, men i forskjellig intern info fant jeg at bussen hadde 84HK, en annen plass100HK.

Ved oppslag på internett var imidlertid den 214.7 cu.in./3,52L motoren som er montert i Bedford OB angitt med 27,34 h.p. S.A.E.
Riktignok  går det seint over Strandafjellet med mange passasjerer om bord, men 27HK kunne heller ikke stemme.

Jeg søkte på flere forskjellige omregningstabeller og kalkulatorer som kunne omregne metrisk og UK hp, DIN-Bhp , SAE hp, Electric hp, Hydraulic hp og Boiler hp, - men ingen av disse ga svar på den store forskjellen som vi her snakker om.

Jeg har selvsagt også hørt om Engelske Skatte-HK eller British Tax Horsepower, men her finnes ingen omregningstabell fordi denne er beregnet etter en gitt formel basert på sylinder diameteren(D) i tommer x antall(n) sylindre.
Vår buss med 214,7 cu.in. motoren har en sylinder bore (diameter) på 3 3/8 in.(=3,375)
Formelen er: D2 x n / 2,5 
For vår buss gir dette 3,3752 x 6 /2,5 = 27,34 Tax HP som stemmer med oppgitte spesifikasjoner. Dette har imidlertid ingenting med motorens reelle HK, som jeg en annen plass fant oppgitt til max 72 BHP v/3000 r.p.m. Hvor mange HK vår buss har, er det vanskelig å vite. Den innsatte lastebil motoren skulle være sterkere enn den som satt i bussen, men den hadde samme cu. in. så forskjellen må ligge i annen forgasser e.l.

Grunnen til denne besynderlige beregningen skylde opprinnelig ønsket om å verne om engelsk bilindustri som på det tidspunkt reglene ble satt hadde motorer med mindre diameter og lengre slaglengde enn Tyske og Franske biler. I begynnelsen var det også bra samsvar mellom "skatte HK" og reell HK. Frankrike og Tyskland hadde sine egne beregninger. Etter hvert som motorene utviklet seg, og Britisk motorindustri tilpasset seg for å utnytte beregningsformelen optimalt ble det gradvis større forskjell mellom "skatte HK" og reell HK, - i enkelte tilfeller mer enn 10 gangen.

Tax-horsepower har lite å gjøre med motorens egentlige styrke. Det er heller ikke mulig å beregne antall HK etter motorens volum/kubikk siden en motor kan trimmes på mange måter ved endringer i forgasser, innsug, topp, tenning m.v. Den eneste måten å kontrollere dette reelt på, er å måle i en testbenk.
For orden skyld følger også en illustrasjon av opprinnelig definisjon av 1 HK. Opprinnelig definert av James Watt - oppfinneren av den moderne dampmaskinen.

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.