Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

Ny bensin og gammel motor – kan det gå bra?

SAK-Posten nr 1-2016 har en artikkel om problemet med etanolinnblanding i dagens bensin. På grunn av begrenset spalteplass i SAK posten følger noen av originalkildene til artikkelen som vedlegg her.

Det synes åpenbart at endringer kommer, - så spørsmålet er om en bare skal klage og holde på det originale, eller innse det uunngåelige og tilpasse seg. T-Forden ble konstruert for å kunne gå både på bensin, parafin og etanol (Hjemmebrent), og det er fullt mulig å få bilene til å gå på dagens drivstoff også, men tilpassinger kan kreves. 

Alt med blå tekst er klikkbare linker som henter underliggende stoff.
 - Ny bensin og gammel motor – kan det gå bra?
    En artikkel av Knut Skårdalsmo. som har jobbet med drivstoffteknologi/drivstoffutvikling ved
    Volvo og Statoil. Foreleser om emnet og en av en av landets fremste eksperter på området.
 
- Kan man gjøre noe for å unngå problemer med dagens bensinkvalitet?
 - Er dagens bensin ett problem for veteranbiler?
  
Ovennevnte 2 artikler er skrevet av Packard eier og kjent veteranbil enthusiast Odd Moen,
    som etter 
problemer med sine Packarder har satt seg grundig inn i problemstillingen og
    skrevet noen gode artikler
om emnet. Artiklene overlapper hverandre litt, men dett er
    komplisert stoff og det kan være greit å få 
stoffet inn flere ganger med forskjellige vinkler.

Av tema som er berørt i artiklene kan nevnes:
-  Innblanding av parafin i bensin - Fornuftig eller skadelig - Svar: Ja/Enten eller/Kanskje/Skadelig.
-  Er coatingen i tanken din etanolbestandig?
-  Tar du hensyn til om du vinterbensin eller sommerbensin når du lagrer?
    (Vinterbensin ca.15/9-1/4 er tilsatt butan).
-  Ved langtidslagring kan bensin med etanol skille seg og etanolen bindes til vann. 
   Dette er irreversibelt.
-  95/98 octan bensin inneholder helt forskjellige komponenter med forskjellig 
   fordampings temperatur.
-  Forskjell på octan benevnelse i Norge og f. eks USA. Norsk Oktan 98 / 95 = USA 93 / 89.
-  Kan det være fornuftig å montere en ekstra elektrisk bensinpumpe nært tanken?

Ovennevnte er imidlertid kun biter av innholdet i artiklene som anbefales lest i sin helhet.

 

Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.