Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

 Veteranbil – Hva er det? Av Sverre Barstad

Vi ser litt på ulike definisjoner og forskjellig lovverk.

I dagligtale og basert på norske importforskrifter brukes ofte «veteranbil» på alle kjøretøy eldre enn 30 år.
I Norge kan slike kjøretøy importeres uten normal engangsavgift, de har redusert årsavgift og rimelige forsikringer.
De fleste land har lignende ordninger, men både aldersdefinisjon og ordninger kan variere mye fra land til land også innenfor EU og stater i USA.

Definisjoner og benevnelser for «Classic cars» varierer rundt om i verden. Denne artikkelen har ikke som målsetning å gi en oversikt over alle slike regler, men mer å gi et innblikk i hvor forskjellig - og likt, historiske kjøretøy vurderes i forskjellige land. Noen steder er markeds kategoriseringen viktigere enn avgiftene - fordi avgiftene i utgangspunktet er så lave at de ikke er noe tema.

I denne artikkelen vil ord med blå tekst ha direkte link til andre artikler, websider eller pdf dokument.

FIVA
(Fédération Internationale des Véhicules Anciens).
FIVA er den internasjonale paraply-organisasjonen for nasjonale veteranbil organisasjoner og klubber og har betydd mye for eksisterende lovverk gjennom sin lobbyvirksomhet.
Basert på dokumentasjon og besiktigelse av kjøretøyet utsteder FIVA ID kort som bekrefter kjøretøyets status.
Hjemmesiden til FIVA er svært lite informativ og for å finne en del av nedenstående informasjon måtte jeg bakveier gjennom linker fra andre organisasjoner. (Tips hvis du skal prøve hjemmesiden: Flytt pilen over lysene ved girspaken og se meny på instrumentet). Dette er flott for freaker, men ikke for en gammelbil organisasjon

FIVA definerer et historisk kjøretøy som et mekanisk drevet vei-kjøretøy.
• som er minst 30år gammelt
• som er bevart og vedlikeholdt på i historisk korrekt tilstand.
• som ikke er til bruk i daglig transport.
• og som derfor er en del av vår tekniske arv.

Aldersklasser er definert FIVA's Thecnical Code pkt. 9:
Klasse Produsert i periode                 Betegnelse
A         Før 31.12.1904                       Ancestor
B         1.1.1905 til 31.12.1918          Veteran          
C         1.1.1919 til 31.12.1930          Vintage
D         1.1.1931 til 31.12.1945          Post Vintage
E         1.1.1946 til 31.12.1960          Post War
F          1.1.1961 til 31.12.1970          Ingen
G         1.1.1971 til alder > 30år         Ingen

Modifikasjoner I tillegg til aldersklassene bruker FIVA flere andre kriterier for å klassifisere bilen når de skal utstede FIVA sertifikat. Spesielt nevnes Tec.code pkt 6, se sammendrag nedenfor.
6.2.1    Periode modifikasjoner - Endringer gjort i produksjonsperioden. (Periode)
6.2.2    Periode typiske modifikasjoner - Endringer gjort etter produksjonsperioden
             med deler og utførelse i samsvar med perioden.
6.2.3    Ikke-periode typisk modifikasjon - Modifikasjoner som ikke ble gjort i perioden             eller er gjort ved å bruke deler eller teknologi som ikke fantes i perioden. 
            Slike endringer kan få definisjon av produksjonsår.  
Ved sertifisering av biler blir faktorer som sveisekvalitet - bruk av sparkel/tinn, lakkeringsteknikk, gummilister m.v.vurdert. 

Gammel er ikke historisk sier FIVA, men møter motstand - Les egen artikkel.

Regler og praksis i noen forskjellige land
Som nevnt varierer reglene fra land til land og innenfor land. www.dutycalculator.com har oversikt over toll (MFN duty) og Sales tax (Moms) i de fleste aktuelle land.

Tyskland
Her kan man få skilt med H bakerst, når kjøretøyet er minst 30 år, og kjøretøyet i hovedsak er original og bevaringsverdi tilstand. Det aksepteres modifikasjoner som innebærer bedre miljø og sikkerhet, som bilbelte, bedre bremser, moderne dekk, katalysator og gassdrift - forutsatt at det ikke kan sees fra utsiden.

England
Her har det ikke vært noen fast definisjon av "Classic car", men to skatteforhold har skapt noen avgrensingsdatoer.
• Alle kjøretøy produsert før 1.jan 1975 slapp tidligere å betale årlig veiavgift. Dette var inntil 2015 angitt på "rute-oblaten" som nå er avskaffet.
Fra 2016 blir det innført en rullerende 40 års regel for skattemessig fritak av veiavgift.
• Alle kjøretøy over 15 år og verdt mer enn £15.000 blir i England i regnskapsmessig sammenheng regnet som "classic car", uten avskrivningsplikt. Finere kommende klassikere har derfor vært populære investeringsobjekt og rimelig i bruk siden prisfallet er den største delen av bilholdet.  
I forsikringssammenheng gjelder omtrent samme regler som i Norge fra Blivende klassiker, men der er langt flere tilbud og variasjoner. 

USA.
Lovmessig De fleste stater har tidsbaserte regler for definisjon av for "historic" eller "classic" for registrering av kjøretøy som eks "Antique vehicle registration", men forutsetningene varierer fra stat til stat. Maryland definer for eksempel "historic vehicle" som minst 20 år, og ikke vesentlig endret fra original, mens West Virginia definerer at kjøretøy som er minst 25 år kvalifiserer til "Classic Car skilt".

De forskjellige stater har også ulike regler for bruk m.v. Enkelte stater forbyr f.eks. å bruke "Classic" registrert kjøretøy til og fra jobb og daglig bruk.
I de fleste stater er kjøretøyene fritatt for offentlig kontroll. (Noe en bør være oppmerksom på ved kjøp). Mange stater har spesielle skilt som er merket med "Antique".

Markedsmessig
Biler over 100 år kommer oftest i "Antique class", som inkluderer biler i "Messing perioden" er av HCCA (Horseless Carriage Club of America),  definert som "alle pionerkjøretøy drevet av bensin, steam og elektrisk motor produsert før 1. jan 1916".

I USA er der for øvrig to hovedklubber som setter standarder for classic cars.

CCCA
(Classic Car Club of America) beskriver en "Classic car" som: en fin eller spesiell bil, enten Amerikansk eller utenlandsk, produsert mellom 1925 og 1948.
CCCA konsentrerer seg om biler som fremhever seg pga fint design og høy teknisk eller utførelsemessig standard. Spesielle faktorer som motorstørrelse, karosseri, luksus utstyr, automatisk smøresystem og bremseforsterkere har betydning for deres klassifisering. Bilene på deres liste representerer spydspissen av teknikk, design og styling for sin tidsepoke.  

AACA (Antique Automobile Club of America) definerer som "Antique", alle motoriserte kjøretøy som er minst 25 år, bygd på fabrikk og spesifikt designet og produsert for bruk på offentlig vei, forutsatt at de er, - eller er blitt restaurert til samme stand "som forhandleren kunne ha klargjort kjøretøyet ved levering til kunden".
I tillegg bruker AACA fire Certification Classes
Historical Preservation of Original Features (HPOF) - Må være mer enn 25 år og original eller restaurert til originalt nivå.
Driver Participation (DPC) - Kjøretøy over 25 år som brukes på fritid og turer. Ikke 1.premievinnere, og noe oppgradering tillates, men essensielt i original stand
Unrestored Race Cars. - Både tidligere brukte og som fortsatt brukes til historiske løp.
Special interest Vehicles - Kjøretøyer eiet av celebriteter, - har vært med i film/TV, - av historisk betydning, -innovativt design som aldri blir gammelt

I tillegg har de konkurransedømte klasser som er en flere siders detaljert liste. Alt dette står i AACA's Official Judging Guidelines, som er svært omfattende, men kan være interessant lesning for den som liker detaljer og vil prøve å forstå prissettings mekanismene.

Australia
I Australia, hvor veteranbil interessen står sterkt, har VCCA (Veteran Car Club of Australia) definert en annen og interessant aldersklassifisering av bilene enn FIVA, bortsett fra de eldste klassene:

• Veteran & Edwardian         Produsert før 31.12.1918
• Vintage                              Prod. 1.1.19 - 31.12.1930
• Post Vintage                      Prod. 1.1.31 - 31.12.1949
• Classic Acceptance           Prod. 1.1.50 - 31.12.1969
• Modern Classic                 Prod. 1.1.70 - 31.12.1989

Matching numbers
Dette er et begrep innen samler verden som har stor betydning for en bils pris.
Generelt sett betyr det at en bestemt bil fortsatt har sine opprinnelige basis komponenter som motor og drivlinje. En viss diskusjon er det likevel om hvilke komponenter som faller inn under dette begrepet. Motornummeret anses viktigst, men selv vindusruter med merker som angir produksjonstidspunkt kan enkelte regne som viktige element.

Oldtimer
Dette "liksom-engelske" ordet er utledet av engelsk, men betyr på reelt engelsk en eldre person, veteran el. I Tyskland/Europa og også i Fiva brukes imidlertid Oldtimer som en legal definisjon om historiske biler.

Blivende klassikere / Youngtimers / Modern classics.
Brukes med forskjellige aldersdefinisjoner i forskjellige land/miljø, ofte om biler fra 15 til 25 år gamle. Biler i denne gruppen har vanligvis ingen avgifts fordeler, men kan oppnå gunstige forsikringsvilkår og regnskapsfordeler som fritak for avskrivning.
I Norge er det mulig å få "blivende klassiker" forsikring når bilen er mellom 15-30 år. Bilen kan ikke brukes mellom 15.okt-15.mars med max kjørelengde 5000 km.

Bruk.
I noen land er avgifts fordelene ofte kombinert med bruksrestriksjoner tilsvarende de nye reglene i Norge, ref. egen artikkel.
På den annen side arbeider FIVA for at våre kjøretøy skal unntas for begrensninger i såkalte EFZ soner (utslippsfrie soner), da dette i mange byer etter hvert vil bli en forutsetning for å kunne kjøre og vise frem våre historiske kjøretøy i mange bysentrum.

FIVA innser nå tydelig den teknologiske utviklingen med selvkjørende kjøretøy som en standard i nær fremtid, og at vi kanskje er siste generasjon som får kjøre våre biler hvor vi vil. Et selvkjørende kjøretøy vil neppe gi samme nostalgieffekten som en bil som har vært en del av familien i flere år med tilhørende glede og problemer.
Fiva har nettopp lansert 2016 som "The Motoring Heritage år. se egen artikkel. 
- Etter å ha tenkt meg om er det kanskje slett ikke så dumt å feire dette.
.
 
 

  

 

 

Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.