Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

2016 er erklært som Motoring Heritage Year!
Skal vi tør å oversette dette som: Bilkjøringens verdensarv år?
v/Sverre Barstad  - Tekst hentet fra FIVA.

FIVA, den internasjonale føderasjonen av historiske kjøretøy, har deklarert 2016 som "Motoring heritage Year" (bilkjøringens verdensarv år?) - både som en anerkjennelse av vår bilkjøring historie, og for å feire et nytt daggry for den historiske kjøretøy bevegelse over hele verden. Dette året markerer også 50-årsjubileet for FIVA. (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).

"Dette er det perfekte tidspunktet å lansere "Motoring heritage Year", siden vi går mot en lys ny klassiske bilkjørings alder," sier Patrick Rollet, president i FIVA, som er en non-profit organisasjon, etablert i 1966,som for tiden representerer 85 medlemsorganisasjoner i mer enn 64 land, på vegne av millioner av mennesker med lidenskap for historiske biler, motorsykler eller bruks kjøretøy.

"I en tid da ny teknologi og selvstyrte biler er klar til å endre bilkjøring for alltid, trenger du bare å se på tilsvarende dramatisk skifte i transport på slutten av det 19. århundre - da hestene ble nesten helt erstattet av motorvogner - for å se en levende fremtid for klassiske biler som rekreasjonskjøretøy. Det er faktisk noen oppsiktsvekkende paralleller mellom miljøkrisen på 1800-tallet og utfordringene i motor bransjen i dag.

"Og det er riktig å feire bilkjøringens historie. Bilen har - i løpet av de siste hundre årene eller så - hadde et enormt frigjørende virkning for menneskeheten. FIVA ønske velkommen sikrere, billigere og mer miljøvennlige moderne biler som er nødvendig for transport, men når autonome/selvtenkende biler etter hvert blir normen på hovedveiene, vil sideveiene forsatt være tilgjengelig for motorister til å nyte klassiske bilkjøring.

For å markere "The Motoring Heritage Year" og understreke sin nye formålsparagraf, "beskytte, bevare og fremme verdens bilkjøring arv", planlegger FIVA en løpende serie av arrangement og tiltak gjennom det kommende året, inkludert:

  • Periodiske "Heritage Forums", som knytter sammen lederne for de klassiske divisjoner av de store bilprodusenter, og symposier om aktuelle temaer for alle interessenter til å bevisst og debattere viktige spørsmål.
  • Utvide omfanget av FIVA for å la profesjonelle medlemmer, for eksempel produsenter, kunne bidra til å hjelpe bevegelsen.
  • Identifisere saker av global bekymring, foret lobbyvirksomhet til relevante myndigheter og øke offentlig oppmerksomhet.
  • Lansering Fiva-støttet priser på mange de beste tilstellinger i verden.
  • Utstede Fiva ID-kort basert på den nye tekniske koden/normen for godkjenning av historiske kjøretøy.
  • Utforme verdens "Motoring Heritage År" logoer; - en for biler og en for motorsykler, som vil være tilgjengelig som klistremerker til allmennheten. Se øverst på denne artikkelen.

"Nå er det perfekte tidspunktet for å feire den frihet, glede og teknologiske fremskritt som vår bilkjøringsarv har brakt oss", avslutter Patrick Rollet.

Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.