Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

Hva ville dagens miljøvernere sagt til dunger av hestemøkk i alle gater? 
            
I forbindelse med lansering av 2016 som World Motoring Heritage Year har FIVA trukket en sammenligning mellom miljøproblemene før bilens ankomst og i dag.

Akkurat som bilens forurensing representere en stor helserisiko i byene i dag, var hesten for 120 år siden, en trussel for miljø og menneskenes liv og helse .

• I 1898, holdt New York verdens første internasjonale byplanlegging konferanse, hovedsakelig for å diskutere miljøkrisen overfor store byer: "hestemøkk".

• The Times i London anslo at innen 1950 ville hver gate i byen være begravet ni fot dypt i gjødsel. I New York, spådde en ekspert at innen 1930, ville hestemøkk nå så høyt som Manhattans tredje etasjes vinduer.

•  Hestegjødsel medførte fluer, noe som førte til sykdommer som tyfoidfeber. I 1900, i New York alene, fikk hestemøkk skylden for 20.000 dødsfall per år .

•  Planleggings konferansen i 1898 kunne ikke se noen løsning på problemet, og dermed ble konferansen avsluttet etter tre dager, i stedet for de planlagte ti ... Likevel, - i løpet av noen korte år var problemet helt forsvunnet, takket være bilens ankomst.

•  Langt fra å bringe en slutt på heste-eierskap i den industrialiserte verden, førte fremmarsjen av motorkjøretøy på slutten av det 19. århundre at hesteholdet ble drastisk forbedret.

•  I dag er det ca fire millioner hester for rekreasjonsformål i USA alene - og den gjennomsnittlige levetiden for hesten har økt fra to år for en arbeider "sporvogn" hest, til rundt 30 år for et rekreasjons hest i dag.

Nå i 2016, når alternativ til forbrenningsmotoren er utviklet og autonome/selvkjørende kjøretøy begynner å vise seg på veiene våre, er det all grunn til å forvente en økende forståelse av vår bilkjøringsarv og et nytt daggry for klassiske bilkjøring. Derfor har FIVA, deklarert 2016 for "World Motoring Heritage Year".
Kanskje også dagens miljøvernere vil anerkjenne bilen målt mot alternativene, og at 2016 som World Motoring Heritage Year virkelig er på sin plass.

Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.