Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

NYE PROBLEM MED LMK FORSIKRING   - 
I Norsk Motor Veteran Pluss utgave nr 5B er det gjengitt et kort referat fra LMK's landsmøte.

LMK har dessverre nok en gang greid å rote ting til; bl.a. er forsikringsavtalen med Watercircle nå sagt opp, bl.a. fordi If ikke lenger garanterer for selskapets solvenskapital.

I referatet skrives det også:
En ting som det er verdt å merke seg: Dersom de har tegnet forsikring i Watercircle direkte og ikke benyttet søknadsskjemaet fra LMK og søkt via egen klubb: Sjekk om du faktisk har gyldig kaskoforsikring. Mye tyder på at mange feilaktig tror at de har dette, men at de i realiteten har kun trafikkforsikring!

Undertegnede  har ikke mer kjennskap til saken enn det som er nevnt i det gjengitte referatet og det er mulig at de som har forsikring via LMK har fått beskjed om dette problemet. I motsatt fall vil jeg anbefale alle å sjekke sine forsikringer.

Hele referatet finne i I Norsk Motor Veteran Pluss utgave nr 5B s.42-44 som kun følger med til abonnenter.
Det er trist å se hvor dårlig drevet LMK har vært i lag tid, og det ser dessverre fortsatt ikke ut som noen klar løsning er i sikte med det første.

Sverre  Barstad

Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.