Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

LMK sendte ut en informasjon til klubbene, datert 13.sept som du kan lese ved å klikke på linken foran eller LMK logoen.
I korte trekk omfatter denne informasjonen:

• At samarbeidet mellom WaterCircles Norge AS og LMK om LMK-Forsikring opphører 31.12.2017, men gjelder intil videre.

• LMK-Forsikringen vil bli videreført og det arbeides for å finne ny samarbeidspartner. Ny informasjon vil komme når dette er på plass.

Den enkelte forsikringstaker må selv flytte videre sine forsikringer til ny Samarbeidspartner dersom man fortsatt skal følge LMK og ha en LMK-Forsikring. Dokumentasjonen rundt de enkelte kjøretøy befinner seg hos LMK, og ingen nye besiktigelser vil bli nødvendig.


Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.