Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

Mer om 98oct og Etanol i bensin

Av den informasjon vi tidligere har fått fra bensinselskapene, har vi trodd at all 98oct. bensin ville være etanol, slik det kan forståes fra regjeringens melding om sikringskvalitet, ref Amcar nedenfor. 

Fra Erlng Storstrøm som driver nettstedet Motorhobby.no og som er godt oppdatert om problematikken om etanol i bensin, ble vi imidlertid gjort oppmerksom på at bensinselskapene løpende vurderer innblanding også i 98 oct.
(PS. jeg vil anbefale et klikk inn på motorhobby.no sin side. Her er mye nyttig, spesielt hvis du er på fremmede trakter og ønsker info om lokale klubber og kansje hjelp til å finne lokale verksted eller andre med kompetanse om gammelbil.)  

Etter forespørsel til BunkerOil i Ålesund får Motorhobby.no følgende svar 3.okt-2017:
"
Pr i dag er det ikke etanol i 98’en vår. Vi bruker Esso som vår leverandør av bensin.
I utgangspunktet så har de etanol i 98 og vi betaler også for det. Vi henter denne 98’en i Høvringen Trondheim som er ett Esso anlegg. Akkurat der er det ikke etanol i 98 sier driftssjefen der. Jeg har vært i kontakt med Esso Norge sentralt og de var også overrasket at der ikke var etanol i deres egen 98’er. Men det kommer sikkert i Høvringen uten at noen visste når.


Med andre ord, - vi vet ikke om/når også BunkerOil's 98oct også vil inneholde etanol!

Erling Storstrøm på Motorhobby følger denne saken og skriver:

"Motorhobby.no samler i øyeblikket informasjon fra de ulike oljeselskapene og stasjonskjedene om situasjonen ute i markedet. Vi venter på noen avklaringer og regner med å kunne opplyse et foreløbig resultat i forbindelse med OMS. Det er vel ganske sannsynlig at flere selskaper vil revurdere sin leveringspolitikk, både på utelatelse av 98 (dårlig salg) og hvilke stasjoner som "skal føre denne" nå etter at meldingen fra Regjering og Stortinget foreligger. Kanskje man burde heve prisen på 95 til likt med 98, så fikk stasjonene bedre råd og vilje til å føre sikringskvaliteten også.
Salget av sikringskvalitet vil komme til å øke igjen så snart 95 oktan øker fra 5  til 7 til 8,5 og 10%, for ikke å nevne 20%, men da må 98 være minst like mye eller mer tilgjengelig enn nå.
Dette skjedde også i USA etter at lang erfaring viste stadig større problemer for både driftssikkerhet og lagring med desto høyere etanolinnhold i bensin. Dette gjaldt når kjøretøy og motorer
ikke spesifikt var bygget for selv små mengder av slik tilsetning.

Sikringsvalitet.
Amcar
har skrevet en grei orientering til sine medlemmer om regjeringens vedtak om sikringskvalitet. Ref link nedenfor.

https://www.amcar.no/Aktuelt/6242/regjeringen+anbefaler+98-oktan+e0+som+sikringskvalitet.htm

Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.