Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre


Nasjonalt kulturvern stoppes - Norsk Kjøretøyhistorisk Museum avvikles etter 32 års drift.

- Unike historiske kjøretøy stues nå bort i ulike lager. Det har vært arbeidet i mange år med å finne rom for et nasjonalt kjøretøyhistorisk museumsanlegg, plassert og organisert under Norsk vegmuseum på Lillehammer. Saken står fortsatt uavklart. Det er foreløpig ikke nok rom for at nytt Kjøretøyhistorisk museumsanlegg plassert på Norsk vegmuseum.

- Det er en viktig del av norsk kulturarv, sier museumsdirektør Geir Atle Stormbringer. Norge har faktisk hatt mange bilfabrikker og lange håndverkstradisjoner knyttet til denne industrien. Det er en viktig nasjonal oppgave å ta vare på et representativt utvalg av denne delen av vår felles, industrielle kulturarv, slår Stormbringer fast.

Har lenge neglisjert kjøretøyhistorien
- Kjøretøyhistorien i Norge har i alle år vært overlatt til en rekke private «motormuseer» og samlinger. Private samlinger har i stor grad vært preget av tilfeldige utvalg basert på private interesser og ressurser.

- Kjøretøy har kulturhistorisk sett vært neglisjert i alle år, selv om den kanskje representerer den viktigste teknologiske nyvinningen og pådriveren for utviklingen av Norge i nyere tid, sier Stormbringer.

- Den videre forvaltningen av kjøretøyhistorien er nå høyst usikker. Det er i realiteten ingen private eller statlige organ som pr. i dag har ressurser til å ivareta disse minnene for ettertiden. Kjøretøyhistorien har så langt falt mellom to stoler.

- Tematikken plasserer seg i skjæringspunktet mellom kultur og samferdsel, og det ville være naturlig å innlemme den rullende kulturarven i en offentlig museumsforvaltning, mener Stormbringer.

Ønsker å slå sammen de to museene
Mange har vært involvert i arbeidet med konsolidering av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum og Norsk Vegmuseum de siste 15 årene. Nå er det bred enighet mellom Statens vegvesen, Lillehammer kommune og Oppland Fylkeskommune om at et nasjonalt senter for kjøretøyvern på Norsk vegmuseum er en god løsning. Alle avtaler mellom partene er på plass og økonomisk bidrag til drift fra Oppland Fylkeskommune sikret. Samtidig har de ledende kjøretøyorganisasjonene KNA, NAF og Amcar støttet konsolideringen.

Ved museet sto man klare for å brette opp ermene og ta tak i denne store, nasjonale oppgaven i henhold til de retningslinjer som ligger til grunn for museal virksomhet. Museet har, som det eneste nasjonale anlegget i Norge, ivaretatt kulturminner knyttet til veg og vegtransport siden åpningen i 1992.

Det er derfor helt naturlig, og på høy tid at det nasjonale ansvaret for kjøretøyhistorien nå legges til Norsk vegmuseum. Denne delen av vår felles kulturarv henger i løse luften, påpeker Stormbringer.

Museet er klar til å ta ansvar
Maskiner, teknologi og kjøretøy knyttet til Norsk veghistorie vil alltid være en del av Norsk vegmuseums ansvar og virkefelt.  Norsk vegmuseum står sterk og klar til å ta det nasjonale ansvaret her når politikerne innser at vern av den rullende kulturarven er en vesentlig nasjonal oppgave.

Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.