Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

FØRSTEHJELP Medlemsmøte på Hjulhuset 26. nov. 2015.

Lennart Waagan, - bror til Kurt, har 25 års erfaring fra ambulanse tjeneste og var en flink og engasjert  foredragsholder.

Han ga først en oversikt over utviklingen i ambulansetjenesten siden han begynte, samt hvordan ambulansetjenesten, AMK sentralen og de andre redningssentralene er organisert og samarbeider. Det er en stor organisasjon som ivaretar vår daglige trygghet.
Noen tall:
33 ambulansestasjoner med 386 ansatte/38 lærlinger.
Disse bruker 42 ambulansebiler(+13 reserve) og 5 ambulansebåter, og
Kjørte i 2014, 1 775 297 km på 34437 oppdrag, herav 8498 akutt.

Lennart var flink til å formidle verdien av å bry seg og forsøke å gjøre noe; Førstehjelp dreier seg ikke nødvendigvis om bilulykker, - det kan være like nødvendig i hjemmet, ute på tur, på kjøpesenteret, på reise m.v.

Han konsentrerte seg om enkle råd om hvordan en skal forholde seg, samt praktisk innføring av førstehjelp i forskjellige situasjoner. Oftest er det nok å være der for å ringe 113, samt å være tilstede for å redusere redsel og stress som kan være like skadelig som selve hendelsen. De fleste kan også bidra med at vedkommende ikke blir kvalt sittestilling, eller eget oppkast, samt sørge for litt ekstra klær og skjerming.

Han ga også noen klare indikasjoner på hjerneslag og akutte hjertesykdommer, samt hvordan vi skulle forholde oss hvis vi selv, eller noen rundt oss kom i en slik situasjon. Se oversikt til høyre.

Han avsluttet deretter med å vise på medbrakte dukker hva vi skal gjøre hvis noe sitter fast i halsen på barn eller voksne. Deretter viste han hjertekompresjon mv på samme dukker. I dag anbefales det å bruke mer tid på hjertekompresjon enn på lufttilførsel via munn til munn.
Hovedregel: 2 innpust deretter 30 hjertekompresjon - Nye 2 innpust osv

Det eneste skuffende med kvelden var at altfor få av våre medlemmer brukte anledningen til å få en oppfrisking av førstehjelpskunnskapene. Lennart Waagan gjorte en kjempejobb - Takk til han.

FAST regelen ved mistanke om hjerneslag.
F – Fjes. Lammelser i ansikt/fjes. Smile? Le?
A – Arm. Lammelse i en arm S – Språk. F.eks. finner ikke riktig ord.
T – Tid. Hvert sekund teller. Ring 113 straks

Akutt hjertesykdom
Symptomer
• Smerte i bryst over 5 minutter. Kan ha utstråling til venstre arm
• Kortpustet/tungpustet
• Kvalme, brekninger
• Plutselig kraftløs eller slapp
• Angst • Blek, kaldsvett hud
• Bevisstløshet
• Sirkulasjonssvikt

Førstehjelp
• Ring 113 straks!
• Gi pasienten ro! Minst mulig bevegelse.
• La pasienten sitte som han vil.
• Sideleie
• Pasienten skal ikke gå selv. Bæres.
• Blir pasienten bevistløs og ikke puster normalt: Start hjerte-lunge-redning.

I fall det er snakk om en akutt personsituasjon anbefalte Lennart å ringe 113. Selv om både brann og politi vil sette videre til 113 vil det gå med tid til å svare på spørsmål før en blir satt over.
Så vil det selvsagt være en situasjonsvurdering om også Politi eller Brannvesen har behov for ekstra informasjon eller om du må prioritere telefonbistand for å hjelpe noen som er skadet.

Ingen bilder

LOGG INN 

for å se kjøretøyregister og andre sider forbeholdt medlemmer

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ingen bilder

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.