Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

Jentehjulet

Jentehjulet er en egen gruppe i Storfjorden Automobil Klubb.
Obs referat fra møter nederst

Gruppen ble etablert etter initiativ i en gave fra Leif Sunde under Norgesløpsmiddagen i 2009. Det ble deretter laget utkast til nødvendige vedtektsendringer i SAK for å etablere egen kvinnegruppe som fikk navnet ”Jentehjulet”.

Fra før er SAK-medlemmene godt voksne gubber og vi ønsker velkommen alle gode initiativ og ideer som kan utvikle klubben fremover. Jentehjulet tror vi vil bli et veldig positivt bidrag i så måte.

Velkommen til alle jenter som ønsker å være med oss i vår bilhobby! Håper dere vil trives!

·Vi har blitt enige om en fast mal for møtene våre:

 o Varighet ca. 2 timer. 18.30-20.30 i Hjulhuset
 o Ukekveld vil variere litt, det for å la de som er opptatt faste kvelder i uken
     få muligheten til å delta.

 o Møte ca. 1 gang hver måned, med unntak av deler av sommeren.
     Møtene blir å finne i menyen til venstre under "Aktiviteter-Terminlista" 
 o Skrive referat, samt bli enige om det vi skal jobbe videre med på neste møte.
 o Bestemme neste møtedato. Dermed vil medlemmene få både referat, og del
     av saksliste til 
neste fastsatte møtedato, i god tid før neste møte
 o Vi bestemmer etter hvert hva vi har lyst til å jobbe med.
 
o Vi skal ha det sosialt og kjekt!

Les mer om JenteHjulets samarbeid og roller i Storfjordens Automobil Klubb

Se referat fra vår møter nedenfor:

Medlemmer-Logg inn!

Som medlem kan du logge inn og få tilgang til medlemsrelaterte sider.

Som innlogget finner du nye menypunkter i hovedmenyen samt en egen meny i sidefeltet. Artikler som er forbeholdt medlemmer vil også bli synlige.

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.