Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

Medlemsskap


SAK er i utgangspunktet en klubb og samlingssted for alle mennesker med interesse for gamle kjøretøy, motor og mekanikk.
I tillegg til bilene og den tekniske siden, legger vi stor vekt på det sosiale fellesskapet, og at klubben skal være et trivelig møtested hvor man kan dele sin hobby og interesse med likesinnede. 

Vedtektene angir klubbens formål som følger: 
SAK skal i en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av motorhistorisk interesse. SAK skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy som er 21 år og eldre, men særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre. For å oppnå denne målsetningen skal klubben:
a - Arbeide for at det blir oppsporet, restaurert og holdt ved like verneverdige motorhistoriske kjøretøy, og data om disse.
b - Arrangere møter, turer og løp til felles hygge.
c - Knytte kontakt med andre klubber og organisasjoner med samme interesse.

Hvillken fordeler har du som medlem:
Den viktigste grunnen for å melde seg inn i SAK er å bli medlem i fellesskapet med likesinnede og det sosiale ved å delta på møter, turer og treff.

SAK er idag den viktigste veteranbilklubben på Sunnmøre, med medlemmer fra Vestnes i nord til Vanylven i sør. Størrelsen på klubben er viktig for at det skal være mulig å få til nok og interessant aktivitet. Mange av våre medlemmer er også medlemmer i merkeklubber og lokale klubber som vi mer enn gjerne samarbeider med.

Som medlem i SAK har du også tilgang til klubbhuset med løftebukker, dekkskiftemaskin, dreiebenk, etc., og ikke minst råd og tips fra andre medlemmer.
Alle medlemmer får tilsendt SAK posten 4 g.g. pr år. Her gis fyldige reportasjer om turer og aktiviteter. 
Medlemsskap gir også mulighet til å tegne gunstig LMK forsikring. Klubben har egne forsikringsinspektører som kreves for slik forsikring.

Hva koster det å være medlem?
Et standard medlemskap koster Kr 400 pr år. 
For husstandsmedlem med egen bil eller som ønsker å være medlem i vår kvinnegruppe "Jentehjulet" koster det kr 100. 
Kvinnelige standardmedlemmer betaler ikke noe ekstra for å delta i "Jentehjulet".  
For ungdomsmedlem under 18 år koster medlemsskap Kr 100.
Husstandsmedlemmer får ikke tilsendt eget medlemsblad.

Hvis du synes ovenstående virker interessant, ønsker vi deg velkommen som medlem!
Ved å sende inn søknad ved nedenstående skjema vil du få tilsendt kontingent giro og en tidligere SAK post. Ved betaling av kontingenten blir du registrert som medlem

Søknadsskjema:

Copyright © 2013. All Rights Reserved.