Her finner du kontaktinformasjon til komiteene i SAK i 2024.

 

Jentehjulet

Leder Randi Helen Welle 901 02 220 rhele-we@online.no

 

Verksted-, og kjøretøykomité

Leder  John Andreas Storås 934 80308 john.a.storas@gmail.com

Medlem Tor Arild Malin       913 81 247  torarild@online.no

Medlem John Arne Lerstad    908 29 305 john.arne.lerstad@gmail.com

Medlem       Jøran Sjåholm Rasmussen 909 90 091  joran.s.r@outlook.com

Medlem Rune Orheim   926 89 246 rune.orheim@gmail.com

Kontaktperson i styret Lidvard Lundanes   913 61 302    lidvard.lundanes@gmail.com

John Andreas Storås mobil 934 80308 skal kontaktes hvis du ønsker å bruke verkstedet utenom onsdager 18-21.

Tor Arild Malin 913 81247 skal kontaktes hvis du ønsker å leie biltransporttilhengeren.

 

Eiendomskomité

Leder   Paulus Giørtz 901 42 568   pgioertz@gmail.com

Medlem  Frode Busengdal  995 86 889   frode.busengdal@gmail.com

Medlem  Kjell Harald Ringdal    913 15 121 kjellhr@hotmail.com

Medlem  Trond Even Nygård   456 60 960 nytrondeven@gmail.com

Kontaktperson i styret  Grim Danielsen  900 52 985 grim.danielsen@live.no

 

Løps- og arrangementskomité

Leder Marie Granodd Langeland  917 97 425  mariegl2006@gmail.com

Medlem                            Tor Inge Aure        478 31 510    t-i-aure@online.no

Medlem Einar Bakke 926 08 536  einar.bakke@norpost.net

Medlem  Vidar Lade 906 44 651  vlade@mimer.no

Fra Jentehjulet  Aud Kaldhussæther 911 25 825  aud_kald@icloud.com

Kontaktperson i styret Irene Årsnes/Leif Hofseth 91616630 / 926 09 966 formannen@storfjorden.noleif@leifhofseth.no

 

Bladkomité

Leder  Karen Gissinger  905 36735  karen.gissinger@posten.no

Medlem Frank Kjøde    915 47 701 frank.kjode@sykkylvsbladet.no

Medlem Martin Hustad 932 37 033 martin.hustad@gmail.com

Medlem Kjell Jarle Gjerde  906 92389 kjell.jarle.gjerde@gmail.com

Medlem Tobias Fugelsnes  480 22 026 tobiasfugelsnes@gmail.com

Husstyret (Selskapslokalet)

Leder Synnøve Ringdal 997 11 486 syring@online.no

Medlem Guri Blindheim 975 09213 blindheimguri@hotmail.com

Medlem Grim Danielsen  900 52 985 grim.danielsen@live.no

Medlem Aud Kaldhussæter 911 25 825 aud_kald@icloud.com

 

Forsikringskomité
Forsikringskontakt Thor Longva 908 93886 thlongva@outlook.com
Besiktning Lidvard Lundanes 91361302 lidvard.lundanes@gmail.com

 

Valgkomité

Medlem Karen Gissinger  905 36 735 Karen.gissinger@posten.no

Medlem Arnstein Ulla 909 97 967 aleid-u@online.no
Medlem Frode Drabløs    908 29 305 john.arne.lerstad@gmail.com