Storfjordens Automobil Klubb ( SAK ) 
SAK er en klubb for personer som er interessert i alle typer motorhistoriske kjøretøy. Klubben ble stiftet 9. april 1984 og har som formål å være en samlende klubb for alle entusiaster for motorhistoriske kjøretøy i vårt område, som omfatter hele Sunnmøre. Klubben har eget klubbhus og egne kjøretøy som vi er svært stolte av og som betyr mye for klubbarbeidet, se egne sider. Se for øvrig våre vedtekter med formålsparagraf etc.

Blant våre medlemmer finnes et stort spekter av kjøretøy, fra før 1920 til nyere kjøretøy av spesiell interesse. Det er spennvidden som gjør klubben og treffene interessante. En liten Morris Minor, kan ofte være like interessant som en svær Cadillac - for samme person. Flere av medlemmene har gamle motorsykler eller gamle stasjonær- eller båtmotorer. 

Mange av våre medlemmer er også medlemmer i lokale klubber, merkeklubber eller spesialklubber hvor spesialinteressene rendyrkes. Dette tilfører klubben dimensjon og kompetanse som gjør det interessant å være medlem i SAK.

Klubben arrangerer også utflukter og turer, møter, - på klubbhuset og i nærliggende distrikt, til felles hygge, også sammen med andre klubber i distriktet. Noen rene sosiale treff blir det også i løpet av året.

Tilslutning til LMK
Landsforbundet for Motorhistoriske Kjøretøy sikrer oss kontakt med andre klubber i landet.  Det er LMK å takke for de gunstige tollbestemmelser og veteranforsikringene som i dag gjelder for historiske kjøretøy (vanligvis 30 år eller eldre).

Vi håper du finner våre sider og klubben interessant og kontakt oss gjerne for nærmere informasjon om samarbeid eller medlemskap.