Kjøretøy uten forsikring

Kjøretøy uten forsikring

Publisert av Storfjordens Automobil Klubb den 21.11.17. Oppdatert 26.02.18.

Registrerte kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring har hittil ikke fått økonomiske konsekvenser for eier, dersom disse ikke har kjørt på allmenn vei og blitt avskiltet eller vært involvert i et trafikkuhell. Dette ønsker myndighetene en endring på, og fra 2018 vil det bli kostbart å eie et uforsikret kjøretøy. Trafikkforsikringsforeningen vil fra 1.3.2018 kreve inn 150 kroner hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. Dette gebyret vil gå til rettslig inkasso dersom dette ikke betales.

LMK opplever at årsakene til et uforsikret kjøretøy ikke alltid er forankret i et ønske om å bevege seg på gal side av loven, men derimot som en konsekvens av at mange har kjøpt et registrert kjøretøy hvor en restaurering er påbegynt. I mange tilfeller ønsker eier å beholde skiltet da dette kanskje bærer den originale skiltplaten fra kjøretøyet var nytt. Dette kan nå bli dyre skiltplater. 

Anbefalingen blir som følger; forsikre eller avregistrer!