LMK Nytt nr5/2017

LMK Nytt nr5/2017

Publisert av Storfjordens Automobil Klubb den 20.11.17. Oppdatert 01.12.17.

Publisert av Stein Christian Husby den 09.11.17. Oppdatert 10.11.17.

Nytt fra LMK 5/2017

Om LMK-forsikringen;

Ut 2017 skjer fremdeles all nytegning og fornyelse av LMK-forsikring gjennom WaterCirclesNorge AS. Ny samarbeidspartner, IF, gjelder først fra 1.1.2018, og før denne datoen kan ikkeIF overføre noen LMK-kunder.  Derfor er det ekstra viktig å merke seg at;

 

·         Forsikringer kan sies opp når som helst, helt uavhengig av tidspunkt for hovedforfall.

·         For mye innbetalt premie, vil bli tilbakebetalt deg som forsikringstaker.

 

Det er slik at det kun er forsikringstaker som kan si opp, fornye eller endre egne forsikringer. Husk aten LMK-forsikring vil kun leveres av LMKs gjeldende samarbeidspartner. En videreføring av LMK-forsikringen innebærer derfor at du som forsikringstaker bytter fra WaterCircles Norge AS til IF fra2018.

Derfor vil LMK;

 

·         Sørge for en enkel og praktisk løsning for at forsikringene kan flyttes over til IF fra 2018.

·         Komme med løpende informasjon til LMKs eierklubber hvordan dette enklest mulig kan gjøres. En løsning her er under utvikling.

 

Husk også at;

 

·         Flytting av LMK-forsikringene krever ingen ny besiktigelse eller godkjenning i klubb. Dette krever kun et samtykke fra deg som forsikringstaker.

·         IF garanterer lik pris på forsikringene. Dette gjelder også alle øvrige forsikringer som hus, hytte, båt etc.

 

LMK-forsikringen bidrar til å støtte LMKs arbeid;

 

Forsikringsordningen bidrar økonomisk til eksistensen av LMK. Med de utfordringene vår bevegelse

står overfor, er det nødvendig med et sterkt talerør som fremmer veterankjøretøyenes sak.

Viktige saker som;

 

·         Retten til å kunne eie, bruke og restaurere et motorhistorisk kjøretøy.

·         Muligheten til drivstoff tilpasset våre kjøretøy.

·         Aksept for at motorhistorie er kultur og ikke et avgiftsobjekt.

 

LMK er landets største sentralorganisasjon for motorhistoriske kjøretøy. La oss derfor få muligheten

til dette også fremover!