Med SAK inn i fremtiden

Med SAK inn i fremtiden

Publisert av Storfjordens Automobil Klubb den 20.03.19. Oppdatert 25.04.19.

Hva skjer med klubben i fremtiden? 
Klubben og veteranbilhobbyen står foran mange spennende utfordringer i tiden fremover. 

I denne omgang lar vi utfordringene rundt bruk av veteranbiler og miljø ligge, og har fokus på klubben sin fremtid.

 

Storfjordens automobilklubb har i lang tid hatt "Hjulhuset" i Brusdalen som klubblokale. Her har vi hatt møtelokale, verksted og litt lagerplass. Etterhvert har klubben vokst ut av dette lokalet, og spørsmålet om hvordan klubben skal kunne dekke behovet for større møterom, mer verksted og lagerlokale har vært på agendaen lenge. 

Mange alternativ har vært luftet.  Det ble lenge arbeidet med planer om å utvide "Hjulhuset" med både større møtelokale, verksted og lagerplass. Etter mange runder med ulike instanser, ser styret det som nærmest umulig, og i beste fall meget ressurskrevende, å få lov til å utvide areal og aktivitet i dagens lokale.

Det har fra styrets side også vært jobbet lenge og iherdig opp mot Statens vegvesen for å få til en avtale om kjøp eller leie av den gamle veistasjonen i Dragsundet i Skodje.  Dette har det vært jobbet med i 5-6 år uten at vi ser at det går mot en snarlig avklaring.

På sist årsmøte ble styret oppfordret til også å se på andre muligheter for nytt klubblokale.

Styret har derfor begynt arbeidet med å vurdere muligheten for enten å kjøpe et eksisterende industribygg, eller å bygge vårt eget nybygg slik blant annet Kjøretøyhistorisk klubb på Voss og Seaside Custom på Haramsøya har gjort.

Slik det ser ut i markedet idag, har vi ikke funnet eksisterende, formålstjenlige lokaler til en pris som er forsvarlig for klubben å satse på.  Et nybygg kan realiseres på flere måter. Det kan være et helt selvstendig prosjekt der klubben kjøper en industritomt, prosjekter og oppfører ett bygg, eller som et samarbeidsprosjekt med en utbygger som ser klubben og klubblokalet som et aktivum for området som skal bygges ut. 

Her er det mange mulige senario og styret er åpen for alle muligheter. 

Styret ønsker innspill fra deg som medlem om hvordan du tenker deg klubben og klubblokalet inn i fremtiden.

For å kunne vurdere alle innspill og drøfte disse på en ordentlig måte, ber vi om at du noterer ned dine tanker om fremtiden for klubben i skriftlig format og sender dette til klubben. Det  kan du gjøre med skrive i kommentarfeltet under artikkelen, eller sende det på e-post til: formannen@storfjorden.no.

 

Styret i SAK

05.07.2018