Nytt fra LMK 6/2018

Nytt fra LMK 6/2018

Publisert av Storfjordens Automobil Klubb den 16.04.18. Oppdatert 17.04.18.

 

Publisert av Stein Christian Husby den 11.04.18. Oppdatert 12.04.18.

Vårsøg.

Landsmøtet i LMK 2018 er avholdt, og for mange representerte dette starten på noe nytt. For kanskje første gang ble angitt tidsramme for møtet overholdt, og klokken viste 16.01 når forsamlingen brøt opp. Men det viktigste var et Landsmøte uten konflikter hvor alle tidligere ulmebranner synes slukket, noe som kan være starten på en ny organisasjonskultur og æra innen LMK. På bakgrunn av de innkomne forslagene fra Strategikonferansen i januar, hadde Styret i LMK utarbeidet en ny Handlings og Strategiplan, som ble vedtatt at erstatter den gamle Arbeidsplanen. Eget referat fra Landsmøtet vil bli sendt ut til klubbene.

Torbjørn Evanger har påtatt seg rollen som ny styreleder, mens Geir Iversen fortsetter som nestleder. Thor Longva er nytt styremedlem, mens Henry Arnfinn Vangseng gikk ut av Styret.

Samtidig med at LMK hadde landsmøte fant en annen stor begivenhet sted i Vikingskipet på Hamar. Her feiret Motorveteranene Hedmark sitt eget 40-års jubileum med en jubileumsutstilling. De hadde invitert en rekke lokale motorhistoriske kjøretøyklubber samt noen merkeklubber, og de mønstret ikke mindre enn i overkant av 400 ulike kjøretøy. Her var det stor bredde fra militærkjøretøy via traktorer til mopeder, med andre ord noe for enhver smak. Det var også tatt med kjøretøy som kanskje også fenger den yngre garde, og Ringsaker ungdomsskole hadde laget aktiviteter for barn og unge. Bil-linjen på yrkesskolen i Hamar og Jønsberg Landbruksskole hadde også egne stands. Ikke mindre enn 5180 fant turen innom her, og LMK slutter seg til rekken av gratulanter.

LMK ble tidlig varslet – økonomien i WaterCircles gir grunn til bekymring.

«WaterCircles Forsikring – en gigantbløff i godt driv mot stupet» lyder overskriften i brevet LMK mottok fra «Didrik Dale» i 2017, en litterær skikkelse fra Olav Duuns litteratur som selve inkarnasjonen av ondskap og intrigemakeri. Slik oppleves nok det nevnte brevet hos WaterCircles også, da dette setter fingeren på sentrale elementer ved deres organisering og finansielle soliditet. Dette brevet er et av flere forhold gjennom lengre tid, som overfor LMK har indikert at ikke alt er som det bør være med hensyn til økonomien i de ulike WaterCircles-selskapene. Som en motreaksjon på det utsendte leserbrevet fra WaterCircles og deres adm. dir. Jack Skallerud Bråthen til alle deres forsikringstakere 11.03.2018, så LMK seg nødt til å komme på banen med vår fremstilling av de faktiske forhold. Med bakgrunn i at LMK også har gått til søksmål mot WaterCircles Norge, ble det derfor betimelig å kaste nok et blikk på deres økonomiske situasjon. Dette kan bidra til å forklare hvorfor de nå ikke lenger evner å gjøre opp utestående fordringer til LMK. LMK har mottatt mange positive tilbakemeldinger på at vi nå har varslet om den faktiske situasjonen, slik at forsikringstakere ikke blir ufrivillig sittende igjen i WaterCircles totalt uvitende om den prosessen som pågår. Det er derfor viktig at LMK-klubbene påser at flytteprosessen fra WaterCircles til IF fortsetter med full kraft, slik at vi kan nå våre felles mål.

Classic Car Show – felles front med AMCAR.

Kommende helg, 14. og 15. april, finner Classic Car Show sted på Hellerudsletta utenfor Oslo. Dette var opprinnelig et Trondheims-basert arrangement, men suksessen ble for første gang presentert for publikum på Østlandet i fjor. Bak dette står kjøretøyentusiastene Hans Hallbauer og Bjarne Reistad, og for en tid siden ble det også inngått et samarbeid med AMCAR. Gjennom et omfattende nettverk med tilgang til unike biler er lista lagt høyt, hvor kun det beste er godt nok.

LMK vil også være representert her, som deltakere på klubb-standen til AMCAR. Her vil vi gjøre en felles front da AMCAR og LMK til sammen representerer over 80.000 medlemmer med interesse for motorhistorie og bilhobby. Vår bevegelse står overfor en rekke utfordringer knyttet til fortsatt bruk av våre kjøretøyer, en jobb som vi ikke kan gjøre alene. Samarbeid med andre organisasjoner med like målsettinger blir derfor helt avgjørende. Derfor blir det helt naturlig at det nettopp er AMCAR og LMK som finner sammen i en slik prosess, noe det også virker å være en bred enighet om innad i egen organisasjon.

Vi håper derfor at flest mulig kommer en tur for å slå av en prat og/eller for å se på en vakker samling unike biler