Personlig bilskilt

Personlig bilskilt

Publisert av Lidvard Lundanes den 27.06.17.


 Søknader til alle personlige bilskilt fungerer ved at den som først får sendt inn søknaden om et bilskilt, får det.

Kravet til det personlige bilskiltet er at det består av to til syv tegn. Disse tegnene er begrenset til store bokstaver, tall og mellomrom. Eksempler er «RACER», «LOL XD», «DRIVER» og «DR1V3R». Kjennemerket kan ikke inneholde noe støtende, og kjennemerket kan ikke være reservert av noen andre.

Det er bileieren som er ansvarlig for at tegnkombinasjonen er i orden. Etter at betaling er fullført og søknaden er godkjent, får man enerett på bilskiltet i 10 år. Dersom man ønsker enerett på bilskiltet etter dette, må man søke på nytt tre måneder (senest en måned) før 10 år er gått. Etter at 10 år er gått og eieren ikke har sendt inn ny søknad, blir det personlige bilskiltet tilgjengelig for andre.

Søknad om personlig bilskilt er tilgengelig på Statens vegvesens selvbetjeningsside

 Artikkelen er kpoiert fra www.storfjorden.no