Pressemelding fra LMK

Pressemelding fra LMK

Publisert av Storfjordens Automobil Klubb den 11.04.18. Oppdatert 17.04.18.

      

 

PRESSEMELDING fra LMK

 

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber(LMK) avholdt landsmøte lørdag 7.april 2018 på Gardemoen. Her ble det valgt nytt styre, som består av følgende;

 

Torbjørn Evanger, leder            (908 34 385, torbjorn.evanger@nordtroms.net) fra Sørkjosen

Geir Iversen, styremedlem       (924 15 309, geir.iversen@evry.com) fra Jessheim

Øyvind Wiksaas, styremedlem  (916 52 410, oyvind@wiksaasservicesenter.no) fra Vormsund

Per Ramsøskar, styremedlem    (958 14 666, per.ramsoskar@ntebb.no) fra Trondheim

Thor Longva, styremedlem       (908 93 886, thlongva@outlook.com) fra Ålesund

 

Landsmøtet godkjente Styrets 4 strategier som arbeidsområde i 2018;

  • Strategisk politisk arbeid
  • Synliggjøre organisasjonen og medlemmene gjennom deltakelse utad
  • Utvikle LMK som faglig kompetansebank
  • Utvikle LMK og medlemsklubbene i et tettere tilrettelagt samarbeid

 

For mer info kontakt: Styrets leder eller Generalsekretær Stein Christian Husby

(465 08 165, stein.christian@lmk.no), eller gå inn på vår hjemmeside www.lmk.no

 

 

Oslo 09.04.2018

 

 

 

Stein Christian Husby /sign

Generalsekretær LMK