Samlinger av bilnummer bøker

Samlinger av bilnummer bøker

Publisert av Sverre Barstad den 21.01.21.

SAMLINGER AV BILNUMMER BØKER
 - av Sverre Barstad - 

MINE BØKER

Som kjent har undertegnede en digitalisert samling av  "Hvem eier bilen" og tilsvarende bøker som har vært annonsert på SAK sin hjemmeside.  Denne har gitt meg manger hyggelige forespørsler som jeg har svart så godt jeg har kunnet. Når samlingen er digitalisert betyr det at jeg kan søke i fritekst på hver bok, f.eks. etter eiernavn, bilmerke etc.
Dette er en samling som er skannet fra bøker som jeg har fått låne til dette formålet. Deretter er bildene forbedret, beskjært og OCR behandlet slik at det er mulig å søke i teksten med datamaskin.

BØKER PÅ NETTET
Det finnes noen bøker som er lagt ut i sin helhet av Bergens Veteranvogn Klubb og Nasjonal biblioteket, www.nb.no. Disse finner du på SAK sin hjemmeside med ovenstående link. Ny link er nylig lagt ut.

NY STOR SAMLING ER BLITT TILGJENGELIG
På grunn av det som har vært publisert på SAK's hjemmeside er jeg blitt kontaktet av flere med samlinger av tilsvarende bøker, Nylig av Harald Moan i Trondhjem som har en betydelig større samling enn jeg, se oppstilling nedenfor. Hans samling består av originalbøker, og selv om han ikke kan søke digitalt i fritekst, er hans samlingen vesentlig mer komplett enn min, og i mange tilfeller dekker hans bøker hele landet eller et større område hvor jeg kun har T- skilt.

Harald Moan er også villig til å bistå med hjelp etter forespørsel,
Tlf 911 70130 eller e-mail haraldmoan@hotmail.com . Han hjelper gjerne og har ingen ambisjoner om å tjene seg rik på dette, men i likhet med SAK mottar han gjerne et frivillig bidrag fra den som har fått hjelp. Konto 5365 10 19326.

Moan sin samling

Bilboken for Norge1927 Dekker hele landet Bare biler
 Bilboken for Norge 1930 Dekker hele landet Bare biler 
Hvem eier bilen  1928Dekker U - V   Sør og Nord-Trøndelag                                                                      Bil og MC
Hvem eier bilen  1929Dekker U - V   Sør og Nord-Trøndelag                                                                      Bil og MC
Hvem eier bilen  1930Dekker U - V   Sør og Nord-Trøndelag                                                                      Bil og MC
Hvem eier bilen  1931Dekker U - V   Sør og Nord-Trøndelag                                                                      Bil og MC
Hvem eier bilen 1932Dekker T - U - VMøre & R , S- og N-Trøndelag    Bil og MC
Hvem eier bilen  1933Dekker T - U - VMøre & R , S- og N-Trøndelag    Bil og MC
Hvem eier Bilen  1934Dekker T - U - VMøre & R , S- og N-Trøndelag    Bil og MC
Hvem eier bilen  1935Dekker T - U - VMøre & R , S- og N-Trøndelag    Bil og MC
Hvem eier bilen  1936Dekker T - U - VMøre & R , S- og N-Trøndelag    Bil og MC
Bilboken for1938Dekker O - RBergen HordalandBil og MC
Hvem eier bilen  1937Dekker T - U - V - W - X - YMøre & R , S- og N-Trøndelag og N.Norge        Bil og MC
Hvem eier bilen  1938Dekker T - U - V - W - X - YMøre & R , S- og N-Trøndelag og N.Norge     Bil og MC
Hvem eier bilen  1939Dekker T - U - V - W - X - YMøre & R , S- og N-Trøndelag og N.Norge     Bil og MC
Hvem eier bilen  1940Dekker U - V   Sør og Nord-Trøndelag                                                                      Bil og MC
Hvem eier bilen  1947Dekker T - U - V - W - X - YMøre & R , S- og N-Trøndelag og N.Norge        Bil og MC
Hvem eier bilen  1948Dekker D - E - THedemark , Oppland , Møre og Romsdal                                 Bil og MC
Hvem eier bilen  1948Dekker U - V   Sør og Nord-Trøndelag                                                                      Bil og MC
Hvem eier bilen  1959Dekker E  / OpplandBare biler
Hvem eier bilen  1959Dekker F  /  BuskerudBare biler
Hvem eier bilen  1959Dekker I - K  / og Vest-Agder                                                                                Bare biler
Hvem eier bilen  1959Dekker O - R - SBergen , Hordaland , Sogn og Fjordane                                       Bare biler
Hvem eier bilen  1959Dekker T    Møre og Romsdal 
Hvem eier bilen  1959Dekker U - V   Sør og Nord-Trøndelag                                                                      Bare biler
Hvem eier bilen  1959Dekker ZVestfoldBare biler
Bilkalenderen    1964Dekker T - U - VMøre & R , S- og N-Trøndelag    Bare biler

Moan har dessuten store kunnskaper om emnet motorsykler hvor undertegnede er nesten blank. Her har han forøvrig en anmerkning om typeangivelse i bøkene som jeg ikke var klar over .
I "bøkene hvem eier bilen" står bokstaven S for sykebil t.o.m. 1932. Fra og med 1933 går sykebil ut og S står for motorsykkel t.o.m. 1940 . I tillegg kommer Le som står for Leiebil . Etter krigen er motorsykkel merket med M , Enkelte plasser ikke merket . I noen andre bøker vrukes fortsatt  M for motorsykkel og S for sykebil. Dette til orientering "

MANGLENDE BØKER

Når man har begynt å få en bra samling vil man oftest prøve å komplettere denne, og Harald Moan er ikke noe unntak. Han har derfor også satt opp en oversikt over bøker han mangler,men garanterer ikke at denne listen er komplett. Vi er begge interessert om noen har eksemplar av disse bøkene. Undertegnede er mest interessert i å låne for digitalisering, mens Moan er mest interessert i hardcopy. Ring gjerne 901 10655.

• Bilboken for Norge  1926 - 28 og29 .
• Bilboken for E - F - Z .     1934.
• Bilboken for Østfold - Follo   1934 - 35.  1. og 2.årgang.
• Bilboken for Østfold - Vestfold  1936 - 37.  1. og 2.årgang.
• Hvem eier bilen  U.  Trøndelag    1932.
• Hvem eier bilen  A.   Oslo - Akershus   1932 - 33.   1. og 2.årgang.
• Hvem eier bilen  Hedemark og Oppland   1932 - 39.
• Bilkalenderen stor Oslo.   1962 - 63 - 64.
• Bilkalenderen  C og B.  1963 og 65.
• Bilkalenderen  F og Z.   1964.
• Bilkalenderen  L - O - R - S.  1965.
• Bikalenderen D - E.  1965.
• Telemarks bileiere.  1938.
• Bilboken for Bergen - Hordaland   193? - 7 årganger
• Norsk Bilkalender  1930 .