Stinn brakke på medlemsmøtet!

Stinn brakke på medlemsmøtet!

Publisert av Storfjordens Automobil Klubb den 27.04.18. Oppdatert 11.05.18.
Medlemsmøtet 26.04.2018 hadde svært interessante tema og rekord fremmøte.
Hele 62 personer og mange veteranbiler hadde funne veien til Hjulhuset denne kvelden. Ekstra gledelig at mange nye medlemmer og personer som ville bli medlemmer møtte frem. Mange hadde også tatt med veteranbilen på vårlig luftetur.
Tor Arild Malin holdt et solid og faglig foredrag om tenning og forgasser på eldre biler. Han tok for seg både virkemåter og feilsøking på en lærerik måte. Etter foredraget ble teorien demonstrert i praksis på et par fremmøtte veteranbiler som fikk tenninga sjekket og justert.

Klubblokalet var overfylt med folk, og alt som fantes av ekstra stoler på Hjulhuset var i bruk. Likevel var det ikke plass til alle inne i møtelokalet. Flere stod ute i verkstedet og pratet.

Det var planlagt både loddsalg og enkel servering, men på grunn av trengselen var dette ikkje mulig å gjennomføre. Klubben fikk for alvor sett at det trengs et større møtelokale med bedre faciliteter enn det Hjulhuset har i dag.

Vi håper at det gode faglige innholdet oppveier for mangelen på kaffi og loddsalg, og beklager at ikke alle fikk sitteplass.