T-Nummerserier i Møre og Romsdal

T-Nummerserier i Møre og Romsdal

Publisert av Sverre Barstad den 05.12.17.

Tekst: Per Birger Eliassen med tillegg av Sverre Barstad.
Se også artikkelen "Hvem eier bilen". 

Etter at ordningen med gamle typer kjennetegn på veteranbiler ble gjeninnført i april 1991, kan vi i dag se litt av hvert som den enkelte veteranbileier uheldigvis har montert på klenodiet.

Vi skal i denne artikkelen ta for oss nummerseriene hjemmehørende i Sunnmøre Politidistrikt fra 1945 til 1971 da nummerseriene ble mer samordnet. I utgangspunktet er disse opplysningene unødvendige da de fleste har muligheten til å velge bilens originale kjennetegn, men med den store importen av veterankjøretøy, kan jo disse opplysningene være nyttige. Med en topp restaurert veteranbil, er det jo selve prikken over I-en med et noenlunde korrekt kjennetegn.

Bakgrunnstoffet til denne artikkelen er hentet fra forskjellige utgaver av “Bilkalenderen” og ved innsyn i Politiets og Biltilsynets bilregister fra 50 og 60 tallet. Politiet hadde ansvaret for registrering og listeføring av kjøretøyene inntil 1961 da Statens Bilsakkyndige overtok.

Et visst system var det også før krigen, men nå ble alt ordnet i forskjellige serier, alt etter kjøretøytype. Biler som før og etter krigen hadde sitt reg.nummer, men i annen serie enn den nå gjeldende, måtte bytte nummer. Dette foregikk til langt ut på 50 og 60 Sunnmøre politidistrikt hadde begynnerseriene dvs 1 siffer 2 siffer 3 siffer 4 siffer og Et kjennetegn kan ha hatt mange eiere dette ser vi i protokollene hos biltilsynet men begynnerseriene, dvs. siffer, siffer, siffer, 5 siffer tall. I dag får vi kun 3 siffer tall som det laveste, så når vi i dag ser en bil som er 3 siffer registrert, vet vi at dette er en sunnmørs bil. I dag følger skiltene bilen, men før var det ikke slik. Om du hadde bopel på Sunnmøre og flyttet til Romsdal eller Nordmøre, måtte du omregistrere bilen til skiltserie hjemmehørende i gjeldende eiere, biltilsynet, seriene som f.eks. drosjer/leievogner/rutebiler fikk, hadde stort sett samme eiere ut perioden. Enkelte rutebiler ble solgt til andre rutebilselskap, og der fulgte skiltet enkelte ganger med bussen.

Drosjer fikk tildelt nummerserien T-800 - T-900 med undertekst Drosje. Som vi nevnte tidligere kunne f.eks. drosjer før og under krigen ha en annen nummerserie, men drosjeeieren fikk da tildelt nytt reg.nr.
Det samme gjaldt motorsykler som fikk tildelt hele 4 serier.

Av undertekster forøvrig var Rutevogn – Leievogn – Turvogn – Selskapsvogn brukt.I mange år var det firma Oscar Rørhuus som hadde produksjon og salg av bilskiltene.

Siste kjennetegnserie i Biltilsynets arkiv er T-54499. Om noen kjenner til reg.nr. etter dette, hører vi svært gjerne fra dere.

Personbiler videre fra T-45000 til T-54499 som siste kjennemerke ifølge arkivet til Biltilsynet. Hele T-53000 serien var motorsykler/mopeder.

Oversikt serier i Møre og Romsdal etter 1945

SUNNMØRE
T-1 - T-1999
T-10000 - T-14999
T-20000 - T-29999
T-40000 - T-68999

ROMSDAL
T-2000 - T-3999
T-8000 - T-9999
T-30000 - T-39999
T-69000 - T-79999

NORDMØRE
T-4000 - T-7999
T-15000 - T-19999
T-80000 - T-99999

Tillegg v /Sverre Barstad
Obs at fordeling av skiltserier til forskjellige biltyper ikke kom i bruk for T-skilt før etter 1945, da f.eks.  T-800 serien ble avsatt til drosjer, og privatbiler med skilt i denne serien måtte endre nummer.
Busser i Ålesunds distriktet ble da samtidig tildelt nummer i T-1000 serien i grupper pr bilselskap.

 Bil med T-nr

Bilen høyre er et typisk eksempel på at et nummer i T-1000 klassen kan være et riktig nummer selv om dette senere ble en buss serie.
Denne bilen hadde riktignok ikke dette nummeret opprinnelig, men nummeret ble i aktuell tidsperiode brukt på forskjellige personbiler.

1935 Fordeling av T-Nummer pr distrikt
Person, Drosje, Varebil, Last, Rutebil og Motorsykkel
TFraTil
Det er på denne tiden ingen spesieller serier for kjøretøytyper for T-skilt
Ålesund politikammer     *Byavdeling: Adresse for samtlige: Aalesund
Ålesund politikammer 1 landavdeling199
Ålesund politikammer landavdeling9001894
Ålesund politikammer 2 by*300399
Ålesund politikammer 3 by*601699
Ålesund politikammer 4 by*10001204
Molde Politidistrikt 1186196
Molde Politidistrikt 2406484
Molde Politidistrikt 3700794
Molde Politidistrikt 420002670
Kristiansund politidistrikt 1248282
Kristiansund politidistrikt 2501508
Kristiansund politidistrikt 3823854
Kristiansund politidistrikt 440004492
U
Uttrøndelag1299
Trondheim (300-1999)3131750
Utrøndelag (2000-5000)3910
Uttrøndelag leievogner43004319
Uttrøndelag rutebiler45004521
Trondheim (5000 -50006200
Trondheim Rutebiler84018427
Tondheim Drosjeautomobiler85018647
Motorsykler90009309
Prøvenummer i Trondheim1000110057
V
Steinkjær og Namsos politikontor11828
Namsos (6000-)60006503

 

 

1948 Fordeling av T- Nummer
Ålesund politidistrikt
Alle biltyper1-799
Drosjer ( sidene for 800 serien mangler)800-
Buss og Lastebil (Leievogner?) samt noen P1000-1197
Motorsykkel - innblandet Rutebil og Leivogn1200-1499
Vare-Last-Drosje1500-1999
Last- og varebil10000-10310
Personbiler10500-10631
Motorsykkel   11000-11038
Molde politidistrikt
Alle biltyper2003-2999
Motorsykkel oppr. Senere også Leiebil og Buss3001-3999
Alle typer8000-8171
Kristiansund politidistrikt
Alle biltyper Kristiansund4000-4099
Alle biltyper Sunndal - Surnadal og øvr landdistr4100-4999
Alle biltyper Kristiansund5000-5900