Årsmøte 2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2024 i SAK
Tirsdag den 20.02.2024kl. 18.30 på Hjulhuset

Sakliste:
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Valg av møteleder
Sak 3: Valg av referent
Sak 4: Styrets årsberetning for 2023
Sak 5: Regnskap 2023
- Regnskap SAK 2023
- Revisorberetning SAK 2023
- Budsjett SAK 2024
- Orientering om Økonomi i Hjulhuset AS
Sak 6: Fastsettelse av kontingent for 2024
- Medlemskontingenter og bidrag til Jentehjulet
Sak 7: Valg:
       - Leder
       - Styremedlemmer/varamedlemmer
       - Revisor
      - Valgkomite
      -  Blad- og hjemmesidekomite’
      -  Løps- og arrangementskomité’
      -  Verksted og kjøretøykomité’
      -  Forsikringskomite’
      -  Eiendomskomite
      -  Husstyre
Sak 8: Innkomne saker
SAK 1: Fra styret 17.11.2022:
Styret ønsker godkjenning fra Årsmøtet til i løpet av 2024 å utrede behovet for og konsekvenser ved å bygge et
garasje/utstillingsbygg langs vestkanten av eiendommen på Håem. Formålet med bygget er å kunne lagre og vise
frem klubbens rullende kulturminner på en bedre måte enn det vi kan i dag. En slik utredning må inneholde behov
og konsekvens analyse, skisser av mulig løsning og en finansieringsplan. En igangsetting av byggeprosessen må
behandles senere i en eventuell ekstraordinær generalforsamling.
Sak 9. Vedtektsendring
Styret har ingen forslag til vedtektsendringer. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 30
dager før årsmøtet.
Saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest 30 dager før
årsmøtet.

Det blir enkel servering og loddsalg
VEL MØTT!
Styret i SAK

Detaljer

Dato tirsdag 20. februar 2024
Klokkeslett 18:3021:00
Kalender Terminliste

Sted

Navn Storfjordens Automobilklubb
Adresse
Håem Næringsområde 73
6260 SKODJE
Stedsbeskrivelse Klubbhuset til Storfjordens automobilklubb er "Hjulhuset".
Kjøreinstruks

Fra vest:
Følg E39 østover fra rundkjøringa nord for Moa/Spjelkavik.
Etter ca 18 km, ta av mot høyre fra E39 ved "FERDA" og inn på Håem Næringsområde.
Følg den lokal veien forbi småbåthavna.
Etter ca 400 meter ta av mot venstre ved skilt "Motorhistorisk senter".

Hjulhuset er andre bygg langs denne veien. Bygget er hvitt og merket med SAK logo.

Fra Øst:

Følg E39 vestover fra forbi Ørskog/Sjøholt.

Etter ca 9 km, ta av mot venstre fra E39 ved "FERDA" og inn på Håem Næringsområde.
Følg den lokal veien forbi småbåthavna.
Etter ca 400 meter ta av mot venstre ved skilt "Motorhistorisk senter".

Hjulhuset er andre bygg langs denne veien. Bygget er hvitt og merket med SAK logo